Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.deMessenslijper.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
De meest recente versie van de disclaimer van deMessenslijper.nl vindt u altijd op deze pagina.

Gebruik van informatie

deMessenslijper streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat deMessenslijper niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. deMessenslijper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en/of ontvangen van informatie via de website of andere wijze (e-mail, telefoon) kan niet zonder meer een relatie tussen deMessenslijper en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

deMessenslijper garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met deMessenslijper te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. deMessenslijper heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
deMessenslijper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden, waarnaar op deze website verwezen wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van deMessenslijper zijn intellectueel eigendom van deMessenslijper en beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd of gekopieerd worden of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deMessenslijper en/of haar personeelsleden.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens regelingen uit dwingend of regelend recht, voorzover noodzakelijk bij de beslechting van een voor een rechterlijke macht voorgelegd en/of behandeld geschil.